Vårt hus - Hundgård


 

 

Den gamla hundgården har gjort sitt. ingen av våra nuvarande hundar är någonsin där, och har rivits ned.

Nu väntar vi på Karlssons entreprenad ska komma och gräva bort gruset.

 


Tillbaka