Vårt hus - Värme


Hedlunds rör har varit hit 2011-09-26 och monterat termostater och satt upp ett nytt element i källaren.

 

Nya termostater på alla element.

 

Nytt element i källaren

 


Tillbaka