AGROSOFENS PIRUETTA "Piri"

TOLLINGJAKTPROV


2012-09-08

SSRK Östra, Domare: Monica Andersson 0:a ÖKL


Ansmygning OK
Aktivitet Bra balans mellan aktivitet/pass
Passivitet
Förflyttning/Störning
Lockarbete/stil Bra energi och lekfullhet
Skottreaktion Lite upphetsad
Stadga Behöver bli lugnare vid förare, lite för högljudd i mrllsnåy
Fart Måttlig
Näsa OK
Vatten & simteknik Simmar bra är ännu inte mogen för vauppgift i ÖKL
Markeringsförmåga Markerar allt men löser inte nr 2 i dubbel markering
Sökarbete Finner 3, tappar sedan motivation
Dirigerbarhet Låter sig inte styras vare sig på land eller vatten
Apporteringslust Måste bli större med mer motivation. Något slarv vid inlev.
Apportgrepp Mjukt
Samarbetsvilja För dagen okoncentrerad och lite orolig
Uthållighet Tappar i koncentration
Sammanfattande kritik:  En hund med arbetslust, verkar inte riktigt klar för denna klassen och är idag lite okoncentrerad

2011-07-31

SSRK Gävleborg, Domare: Anders Wahlberg 0:a ÖKL


Ansmygning Utm
Aktivitet Hög
Passivitet Utm
Förflyttning/Störning (endast EKL)
Lockarbete/stil Gör ett mkt lekfullt tollingarbete i högt tempo med glad svans.
Skottreaktion Knallar på första markeringen i övrgit fast
Stadga Lugn & tyst.
Fart ej prövad
Näsa ej prövad
Vatten & simteknik Går villigt & glatt i vatten inledningsvis, därefter mer tveksam.
Markeringsförmåga Kunde önska bättre fokusering.
Sökarbete ej prövad
Dirigerbarhet Går först efter eget huvud, börjar sedan lyda tecken.
Apporteringslust Spontan, levererar ej in till föraren.
Apportgrepp Mjuk mun, inga avlämningar
Samarbetsvilja Bra fotgående, önskar bättre samarbete i dirigering och inleverering
Uthållighet ej prövad
Sammanfattande kritik:  En pigg tik som ej vill lämna viltet till föraren. Prövningen avbryts.

2011-07-30

SSRK Gävleborg, Domare: Anders Wahlberg, Aspirant; Sverker Haraldsson 0:a ÖKL


Ansmygning Utm
Aktivitet Hög
Passivitet Utb
Förflyttning/Störning (endast EKL)
Lockarbete/stil Utm tollingarbete med stor lekfullhet med vajande svans och hög fart.
Skottreaktion Fast
Stadga Lugn & tyst, piper vid igång.
Fart ej prövad
Näsa ej prövad
Vatten & simteknik Går villigt i vatten på första markeringen, sedan ville hon inte mer.
Markeringsförmåga Brister i fokus
Sökarbete ej prövat
Dirigerbarhet ej prövat
Apporteringslust ej prövat
Apportgrepp mjuk mun, lägger ned vilt vid första inleverering
Samarbetsvilja Bra fotgående
Uthållighet Tappar helt fokus i inledande vattenarbete
Sammanfattande kritik:  En hund som i inleder med ett briljant tollingarbete men som helt tappar fokus i inledande vattenarbete. Prövningen avbryts.

2010-09-11

SSRK Östra, Domare: Anita Norrblom 3:e pris ÖKL


Samarbetsvilja Är tillräckligt samarbetsvillig
Sökarbete Behöver en del stöd för att komma i arbete. Täcker in delar av marken men är inte helt effektiv i sitt arbete.
Fart Bra anpassad till terrängen
Uthållighet Mattas något
Näsa Används på ett bra sätt
Dirigerbarhet Pendlar i sin dirigerbarhet. Skulle önskas mer hörsam för att bli än mer effektiv.
Markeringsförmåga Ser samtliga vilt falla, tappar minnet av ett och behöver mkt stöd för att lokalisera det.
Skottreaktion Ivrig
Stadga Vill gärna iväg men knallar inte. Ett par små glädje ljud kan höras men i övrigt tyst.
Apporteringslust I huvudsak spontana upptag. Avbryter en inlev och lämnar viltet.
Apportgrepp Balanserat och mjukt
Simteknik Bra
Vattenarbete Godtagbar vattenglädje, kunde önskas mer direkt i vattnet.
Ansmygning Bra ansmygning
Tolling Lekfull och kontrollerad tolling, lugn i gömslet

Sammanfattande kritik: en tik som utför en del uppgifter på ett mycket fint sätt, speciellt tollingen är trevlig att se. I apporteringsdelen pendlar hon kraftigt och är svårbedömd. Hon gör dock inga helt diskvalificerande fel och kan därför tilldelas pris.


2010-08-01

SSRK Gävleborg, Domare: Anders Wahlberg 2:e pris NKL


Samarbetsvilja God samarbetsvilja
Sökarbete Söker djupt och brett hittar alla vilt
Fart Utm
Uthållighet Utm
Näsa Utm
Dirigerbarhet Tillräcklig för klassen
Markeringsförmåga Utmärkt
Skottreaktion Piper lite vid andra markeringen
Stadga Fast i mark men droppar vid störningsskott
Apporteringslust Hänger över några vilt men apporterar efter lite uppmuntran från föraren
Apportgrepp lämnar ej de första vilten i hand men bättrar sig mot slutet.
Simteknik UA
Vattenarbete Högvattenpassion
Ansmygning UA
Tolling Lekfull lite slamsig tolling
Sammanfattande kritik: en pigg tik som gör ett utmärkt tolling & markeringsarbete. Brister ngt i stadga och skall önska större spontanitet.

2010-07-31

SSRK Gävleborg, Domare: Anders Wahlberg 1:e pris NKL


Samarbetsvilja Mycket följsam och lydig
Sökarbete Söker djupt och brett i högt tempo
Fart Hög
Uthållighet UA, växer med uppgiften
Näsa UA
Dirigerbarhet Tillräcklig för klassen
Markeringsförmåga Utmärkt
Skottreaktion Lugn & lite pip. Dock ej störande
Stadga Fast
Apporteringslust Varierande, följer ej upp vittringar direkt men återkommer
Apportgrepp Fast
Simteknik UA
Vattenarbete Stor vattenpassion
Ansmygning Enligt regelboken
Tolling Enligt regelboken (dagens bästa tolling)
Sammanfattande kritik: En ivrig tik som gör ett för dagen utm arbete i ansmyg & tolling. Önskar bättre uppföljning av vittringar.

2009-10-10

SSRK Södra, Domare:Anita Norrblom 3:e pris NKL


Samarbetsvilja Lättförd
Sökarbete Inleder inspirerat men har en större svacka i arbetet då hon är fundersam på vad som händer runt omkring. Täcker in hela marken
Fart Bra tempo
Uthållighet Bra förutom koncentrationsluckan i söket
Näsa Används aktivt
Dirigerbarhet Full påverkbar
Markeringsförmåga Uppmärksam med snabb lokalisering
Skottreaktion Ivrig
Stadga Fast
Apporteringslust Är för dagen tyvärr ej spontan även om hon såsmåningom apporterar samtliga vilt in till föraren
Apportgrepp Korrekt grepp med godtagbar avlämning
Simteknik Simmar bra
Vattenarbete Stor vattenpassion
Ansmygning Utmärkt ansmygning
Tolling Härlig lekfull tolling. Lugn och bra i gömslet.
Sammanfattande kritik: En tik som idag gör ett tollingarbete av absolut högsta klass. Hon har ett trevlig sätt runt förarens fötter och är en duktig markör. Tyvärr brister hon så mycket i sin viltspontanitet att priset inte kan sättas högre.

2009-09-19

SSRK Västra, Domare: Jan Eriksson 3:e pris NKL


Samarbetsvilja Kunde önska bättre fotgående
Sökarbete God marktäckning men något okoncentrerad
Fart Väl anpassad
Uthållighet Håller provet igenom
Näsa Används
Dirigerbarhet Går att styra i anvisad iktning efter ett par försök.
Markeringsförmåga Utmärkt
Skottreaktion Lätt i baken, knallar men går att få stopp på.
Stadga Ivrig med något pip
Apporteringslust Spontan, inlevereringar ok
Apportgrepp Mjuk mun, lämnar flera vilt i hand men även några flera meter från föraren
Simteknik Effektiv
Vattenarbete Villigt och glatt
Ansmygning Utmärkt
Tolling Pigg och alert med stor glädje
Sammanfattande kritik: Trevlig tik med god arbetskapacitet. Lätt i baken vid markeringsarbetet. Något okoncentrerad. Växlar mellan avläningar i hand och där föraren själv får hämta viltet vilket skämmer ett i övrigt bra arbete.

 

APPORTERINGSTEST


2008-06-07

Tollarklubben, Domare: Leif Gustafsson GK


Sök Godkänd
Apporteringslust Godkänd
Apportgrepp Godkänd
Skottreaktion Godkänd
Samarbetsvilja Godkänd
Vattenarbete Godkänd
Hunden är som helhet Godkänd
Domarens beskrivning av hunden: En hund som har brister i apporteringen men det är tillräckligt bra för att bli godkänd och då övriga moment är godkända ska hunden som helhet godkännas.

 

WT


2008-08-07

Tollarspecialen ÖKL 53 p, plats 12/12
Station 1 - 16p, Station 2 - 18 p, Station 3 - 5p, Station 4 - 0p, Station 5 - 14p = 53 p, Se blogg>


2008-08-01

Tollarspecialen 85 p, plats 11/93


2007-10-07

KM SSRK Gävleborg 26 p, plats 18/21


2007-09-28 FRK Gävle Dala, 38 p  plats 9/9

UTSTÄLLNING


2011-08-07

Tollarspecialen 2011 Sälen Domare: Siv Sandö HP 2:a B CHKL Tik


Mycket god typ, välbalanserad, välvinklad fram och bak, utmärkt huvud, fantastiskt fin päls, effektiva rörelser och trevligt temperament.

 


2011-07-24

SKK INT Köping Domare: Eva Nielsen, Very Good CHKL


Fem. tik med fem huvud som ser litet i till den tunga kroppen. Bra bett och öron. Rastypiska vinklar. Bra päls. Alltför mycket hull som gör att hon rör sig med tungt men med bra steg.

 


2010-09-05

SKK INT Högbo Domare: Karl-Erik Johansson, 1:a CK CHKL R BT


Vackert feminint huvud. Bra uttryck. Bra bett. Vacker hals och rygglinje. Välburen svans. Kraftig bröstkorg. Mycket bra vinklar. rör sig mycket bra. Tillräckligt vita tecken. Ganska bra päls. Måste börja tänka på sin midja
2010-06-12

SKK INT Avesta Domare: Dan Ericsson, 4:e CH Tik


Utmärkt typ och storlek. Bra proportioner. Fin huvud. Bra kropp och rygg. Går lite kort och stel fram. Borde bära svansen bättre. Mycket alert i rörelse.

2010-05-29

SKK INT Österbybruk Domare: Alenka Pokorn, BIR CACIB


Beautiful bitch in excellent coat and condition. Very feminin head. Well set ears. Long neck. Excellent topline. Tail well set, carried a bit high. Excellent chest and forechest. Well laid shoulder. Outstanding angulations and movement.

2009-09-27

FINKK Eckerö Domare: Norman Deschuymere, 2BT R CERT R CACIB


Scissorbite, Nice head with good skull, good stop, good eyes and earset, good neeck, good back. Needs more chest. Good angles, may have a little more bones, completely out of coat, good movement, good tail.

2008-08-09

Tollarspecialen Domare: Gunilla Carlström, 1:a HP CHKL R CHKK


Bra huvud o uttryck. Välkroppad med bra ben o tassar. Utm päls. Något hög svans. Rör sig bra. Trevligt temperament. Välvisad. Se blogg>

2008-08-03

Tollarspecialen Domare: Bertil Ljunggren, 1:a HP CHKL


Bra storlek och proportioner. Värformat feminint huvud. Bra uttryck. Bra hals och skuldra. Tillräckliga vinklar. Något kort överarm. Bra bröstkorg och länd. Stark rygg, välburen svans. Rör sig med bra steg, något trång bak. Tillräcklig benstomme. Sommarpäls, bra kvalitet och färg.

2008-07-27

SSRK Högbo Domare: Lilian Jonsson, 1:a ÖKL 1:a ÖKK CK BT CERT CHAMPION BIM


En elegant tik. Något tunn i sitt huvud. Bra hals, skuldra, förbröst. Bra underlinje, aningen högt hull, något lång och platt i sitt kors. Utmärkt ben och fötter. Tillräckliga bakbensvinklar. Något marktrång bak och fram. Utmärkt temperament. Utmärkt pälskvalitet.

2008-06-14

SKK INT Avesta Domare: Göran Bodegård, 1:a ÖKL 2:a ÖKK


Feminin, rätt bra helhet, mycket vackert huvud. Bra front och bröstkort. Den något generösa svansen stör balansen. Har rätt bra steg. Visad i bra kondition. Mer bestomme önskvärd. Bra päls och färg

2008-05-17

SSRK Östra, Domare: Ralph Dunn, 1:a ÖKL 1:a ÖKK CK 2: a BT CERT


A good alert expression. Good shoulder placement. Good bone. Good topline moving. Moved well.

 


2008-03-16

SSRK Gävleborg, Domare:Agneta Cardell, 1:a UKV 1:a UKK HP


Jättesöt unghundstik med feminint huvud. Aning runda ögon. Välvinklad fram och bak. Tillräcklig bröstkorg. En aning lång i ländpartiet. Fina ben, tassar o päls. Rör sig med utmärkt steg. Välpresenterad.

 


2007-11-11

SSRK Dalarna, Domare: Bertil Lundgren, 1:a UKV 3:a UKK


Bra storlek. Goda proportioner. Feminint huvud som behöver utvecklas ännu lite mer i nospartiet. Lite runda ögon. Kort hals. Öppna vinklar fram, bra bak. Bra bröstkorg. Lite lång i länden. Stark rygg. Välburen svans. Rör sig med ivrigt något kort steg. Tillr. benstomme. Bra päls, färg och tecken.

 


2007-08-25

SSRK Östra, Domare: M-L Doppelreiter, 1:a UKV 1:a UKK CK 2: a BT CERT


Very nice type, good head-expression, well proportion body, excellent angulations. Moves well.

 


2007-07-22

SSRK Gävleborg, Domare: Lena Hägglund, 1:a UKV 2:a UKK HP


Trevligt välformat huvud med härligt uttryck. Välansatta öron, harmonisk överlinje och vinklar. Bra kropp. Rör sig med mycket bra steg. Bra pälskvalitet. Bra kropp. Passande benstomme. Bra päls. Trevlig helhet.

 


2007-08-28

SSRK Bergslagen, Domare: Åke Sjöstraöm, 1:a JKK R:a JKL


Könspräglat huvud, något runda ögon, tendens till överbett. Bra rygg och kors, välvinklad fram, bra underlinje, godtagbara vinklar bak. Bra päls och färg, bra steg.

 


2006-10-29

SSRK Gästrikesekt, Domare: Patrik Ragnarsson, BIR & BIG-3 Valpkl II


7 mån gammal, välbalanserad välformat feminint huvud, välplacerade öron, en aning runda ögon, kunde ha mer kraft i nospartiet, typsikt pigment, bra bett, bra hals, harmoniska vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, passande benstomme, bra tassar, mycket bra färg, lovande päls, rör sig med bra stil och steg, välburen svans. Trevligt tempramet, välvisad.

 


2006-09-08

Uppsala Cockerklubb, Domare: Hans Rosenberg, 3:a BT Valpklass Il


Feminin tik, bra uttryck, bra öron, bra hals, öppna frambensvinklar, tillräcklig benstomme, proportionerlig kropp, brant i sitt kors. Rör sig med korta trippande steg, bra svansföring.

 


2006-07-30

Tollarspecialen, Domare: Mona Plånborg Grenholm, 1:a HP 4:e BT Valpklass II


Feminin tik, bra uttryck, bra öron, bra hals, öppna frambensvinklar, tillräcklig benstomme, proportionerlig kropp, brant i sitt kors. Rör sig med korta trippande steg, bra svansföring.

 

Viltspår

2008-07-29

Bassetklubben, Järbo Domare: Lena Lindström, 1:a ÖLK 42p 18 min


Start och sträcka 1 Tar snabbt an spåret, klarar utan tvekan
Vinkel 1 Klarar utan tvekan, bloduppehåll
Sträcka 2 Klarar utan tvekan
Vinkel 2 Klarar med ringning, bloduppehåll & återgång
Sträcka 3 Klarar utan tvekan
Vinkel 3 Klarar utan tvekan
Sträcka 4 Klarar utan tvekan
Vinkel 4 Klarar utan tvekan, bloduppehåll
Sträcka 5 Klarar utan tvekan
Spårslut Klarar utan tvekan
Spårförmåga 6 p
Arbetstempo 6 p
Självständighet Ej behövt ingripande eller hjälp
Skottprövning Godkänd

2008-07-11

Taxklubben, Gävle Domare: Solbritt Frances, 1:a ÖLK, 42p 13 min


Start och sträcka 1 Tar snabbt an spåret, klarar utan tvekan
Vinkel 1 Klarar utan tvekan
Sträcka 2 Klarar utan tvekan - Bloduppehåll
Vinkel 2 Klarar med ringning
Sträcka 3 Klarar utan tvekan
Vinkel 3 Klarar utan tvekan - Bloduppehåll/återgång
Sträcka 4 Klarar utan tveka
Vinkel 4 Klarar utan tvekan
Sträcka 5 Klarar utan tvekan
Spårslut Klarar utan tvekan
Spårförmåga 6 p
Arbetstempo 6 p
Självständighet Ej behövt ingripa eller hjälp
Skottprövning Godkänd

2008-06-22

Dreverklubben, Årsunda Domare: Gunilla Landell, 1:a ÖLK, 42p 23 min


Start och sträcka 1 Tar snabbt an spåret
Vinkel 1 Klarar med ringning
Sträcka 2 Klarar - Bloduppehåll
Vinkel 2 Klarar utan tvekan
Sträcka 3 Klarar utan tvekan
Vinkel 3 Klarar med ringning - Bloduppehåll/återgång
Sträcka 4 Klarar utan tveka - Bloduppehåll
Vinkel 4 Klarar utan tvekan
Sträcka 5 Klarar
Spårslut Klarar utan tvekan
Spårförmåga 6 p
Arbetstempo 6 p
Självständighet Ej behövt ingripa eller hjälp
Skottprövning Godkänd

 

MH

2007-10-21

Känd Mentalstatus Goldenklubben, Edsberg. Beskrivare Hanna Pettersson.


1a. Kontakt hälsning: 4

1b. Kontakt samarb.: 4

1c. Kontakt hantering: 3

Tar kontakt själv eller besvarar kontakten
Följer med villigt. Engagerar sig i testledare

Accepterar hantering

Hejar glatt och följer med snällt.

2a. Lek 1 leklust: 3

2b. Lek 1 gripande: 1

2c. Lek 1 grip/dragk: 1

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Griper inte

Griper inte

Jätteskoj att leka, men det var en äcklig trasa. Följer med men vill inte gripa.

3a 1.Förföljande: 3

3a 2.Förföljande: 4

3b 1.Gripande: 2

3b 2.Gripande: 2

Startar eller springer långsamt,. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid byte.

Griper inte nosar på föremålet

"

Spännande grej! Följde efter och var ända fram men återigen en konstig trasa.

4. Aktivitet: 2 Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Strosar runt husse och sätter sig efter ett tag

5a. Avst.lek intresse: 3

5b. Avst.lek hot/aggr: 1

5c. Avst.lek nyfiken: 1

5d. Avst.lek leklust: 1

5e. Avst.lek samarb.: 1

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Visar inga hotbeteenden

Går ej fram till figuranten

Visar inget intresse

Visar inget intresse

Tar en genväg genom skogen för att komma till figuranten. Men vad konstig hon är, sitter och räknar under en gran... Och sen har hon också en sån där äcklig trasa.

6a. Överr. rädsla: 3

6b. Överr. hot/agg: 2

6c. Överr. nyfikenhet: 2
 

6d. Överr. kv. rädsla: 3
 

6e. Överr. kv. intr.: 1

Gör undanmanöver utan att vänta bort blicken

Visar enstaka hotbeteenden

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden

Båge eller tempoväxling vid 1 passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Visar inget intresse

Blir rädd och springer ett par meter bakåt. Ställer sig bredvid figuranten tills Petter sätter sig vid gubben. Sen ganska ointresserad. Går mellan Petter och gubben sista gången.

7a. Ljud rädsla: 5

7b. Ljud nyfikenhet: 3

7c. Ljud kv. rädsla: 1

7d. Ljud kv. intresse: 1

Flyr mer än 5 meter.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Visar inget intresse

Blir rädd och springer 5-10 meter frammåt. Kommer fram när Petter går halvvägs och sen ända fram. Sen ointresserad.

8a. Spöken hot/agg: 1

8b. Spöken kontroll: 3

8c. Spöken rädsla: 5

8d. Spöken nyfikenhet: 1

8e. Spöken kontakt: 1

Visar inga hotbeteenden

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.

Backar längre än kopplets länge elller lämnar platsen.

Går fram till fig. när föraren tagit av huvudbonad.

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Går bakåt när ena spöket börjar gå frammåt, frustar rejält och sen när andra spöket närmar sig drar hon 15-20 meter bakåt och sätter sig och tittar. Det här får husse fixa själv! Kommer sakta när Petter står framför och pratar med spöket. Kommer fram när Petter tar av huvorna. Sen ganska ointresserad...

9a. Lek 2 leklust: 3

9b. Lek 2 gripande: 1

10. Skott: 1

Startar långsat, blir aktiv, leker

Griper inte

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd

Jätteskoj att leka igen, men det var ju den där äckliga trasan. Men när Petter tar fram snörbollen (som vi fick låna av Sanna) blir det andra bullar. Den var ju helkul! Vem har tid att bry sig om att det smäller i skogen?!

 


Tillbaka