RÖDRÄVENS KRAMSNÖ "Råbert"

FUNKTIONSBESKRIVNING 


2002-09-07 Goldenklubben i Brottby. Beskrivare: Cilla Hamfelt

1 A Apportering - Engagemang 5. Gnäller och piper.
1 B Apportering - Gripande 4. Griper apporten direkt med hela munnen.
1 C Apportering - Grepp 3. Mjukt orörligt grepp.
1 D Apportering - Bärande 5. Bär genom hela momentet.
1 E Apportering - Inleverering 5. Återvänder snabbt.
 

2 A Sök - Engagemang 5. Gnäller, piper och skäller.
2 B Sök - Minne  3. Upprepade kontroller.
2 C Sök - Uppletande 5. Finner vid första försöket.
2 D Sök - Gripande 4. Griper apporten direkt med hela munnen.
2 E Sök - Grepp 3. Mjukt orörligt grepp.
2 F Sök - Bärande 5. Bör genom hela momentet.
2 G Sök - Inleverering 5. Återvänder snabbt.
 

3 Viltintresse 3. Nosar, visar intresse.
 

4 A Vattenarbete - Samarbete 1. Följer ej med föraren.
4 B Vattenarbete - Igångar 4. Går i vattnet och börjar simma.
4 C Vattenarbete - Simteknik 4. Simmar tyst, lugnt med bra fart.
 

5 Uppträdande i konkurrenssit. 5. Upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar.

 

MENTALBESKRIVNING


2003-05-30 Goldenklubben, Känd mentalstatus GK skott, Malung

Mentalbeskrivare: Leif Andersson, Järbo


1a Kontakt - Hälsning 3 Accepterer kontakt, helt oengagerad, men drar sig inte undan.
1b Kontakt - Samarbete 3 Följer med hela sträckan, neutral.
1c Kontakt - Hantering 3 Accepterar, är neutral.

2a Lek1 - Leklust 4 Leker-aktivt, startar snabbt.
2b Lek1 - Gripande 3 Griper försiktigt eller nyper i föremålet. (Packar om trasan för ett bra grepp!)
2c Lek1 - Dragkamp 3 Biter-drar emot, släpper, tar om.

3a Förföljande 3
3
Startar eller springer långsamt. 
Kan öka farten. Fullföljer.
3b Gripande 2
5
Griper ej, nosar på föremålet (fastnade i trissan)
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. (fastnade igen i trissan men fick loss en bit som han apporterade till husse.)

4 Aktivitet 3 Är uppmärksam och i huvudsak lign. Enstaka aktivitetshöjningar.

5a Avst. Lek - Intresse 3 Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
5b Avst. Lek - Hot/agg 1 Inga skall eller morrningar.
5c Avst. Lek - Nyfikenhet 5 Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d Avst. Lek - Leklust 3 Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
5e Avst. Lek - Samarbete 3 Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

6a Överraskn.- Rädsla 5 Flyr mer än 5 meter.
6b Överraskn.- Hot/agg 2 Visar enstaka hotbeteenden.
6c Överraskn.- Nyfikenhet 1 Går fram när föraren lägger ned overallen.
6d Överraskn.- Kvarst rädsla 5 Visar stort mått av rädsla efter samt passager.
6e Överraskn.- Kvarst intresse 1 Inget intresse för overallen.

7a Ljudkänsl.- Rädsla 3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
7b Ljudkänsl.- Nyfikenhet 5 Går fram till skramlet utan hjälp.
7c Ljudkänsl.- Kvarst. rädsla 1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d Ljudkänsl.- Kvarst. intresse 1 Inget intresse för ljudkällan.

8a Spöken.- Hot/agg 3 Visar flera hotbeteenden under längre tid.
8b Spöken.- Kontroll 4 Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
8c Spöken.- Rädsla 2 Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
8d Spöken.- Nyfikenhet 3 Går fram till spöket när föraren står bredvid.
8e Spöken.- Kontakt 4 Tar kontakt själv. Balanserad.

9a Lek 2 - Leklust 3 Leker-startar långsamt men blir aktiv.
9b Lek 2 - Gripande 3 Griper försiktig eller nyper i föremålet (packar om).

10 Skott 3 Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

 

VILTSPÅRPROV 


2005-05-22  1:a HP ÖKL, Domare: Folke Eriksson, Ockelbo

Start & Sträcka 1 Tar snabbt an spåret. Klarar utan tvekan.
Vinkel 1 Klarar utan tvekan.
Sträcka 2 Klarar utan tvekan.
Vinkel 2 Klarar utan tvekan. Återgång
Sträcka 3 Klarar utan tvekan. Bloduppehåll.
Vinkel 3 Klarar utan tvekan. Bloduppehåll.
Sträcka 4 Klarar utan tvekan.
Vinkel 4 Klarar utan tvekan.
Sträcka 5 Klarar utan tvekan.
Spårslut Klarar utan tvekan.
Spårningsförmåga: Utmärkt. 
Arbetstempo Lämpligt.
Självständighet Har ej behövt ingripa eller hjälpa
Skottprövning GK
Sammanfatt. Mycket bra spårhund. Spårar metodiskt och målmedvetet. Bra tempo. Samspelt team. Tid 15  min.

2005-05-01 SSRK, 1:a ÖKL, Domare: Solbritt Frances, Gävle

Start & Sträcka 1 Tar snabbt an spåret. Klarar utan tvekan.
Vinkel 1 Klarar utan tvekan.
Sträcka 2 Klarar utan tvekan. Bloduppehåll.
Vinkel 2 Klarar med ringning. Bloduppehåll.
Sträcka 3 Klarar utan tvekan. 
Vinkel 3 Klarar med ringning. Återgång
Sträcka 4 Klarar utan tvekan.
Vinkel 4 Klarar utan tvekan.
Sträcka 5 Klarar utan tvekan.
Spårslut Klarar utan tvekan.
Spårningsförmåga: Utmärkt. 
Arbetstempo Lämpligt.
Självständighet Ej behövt ingripa eller hjälp.
Skottprövning GK
Sammanfatt. På några av sträckorna spårar hunden väl yvigt. Tid 14  min. 37 p

2004-09-29 SSRK, 1:a HP ÖKL, Domare: Calle Ekström, Leksand

Start & Sträcka 1 Tar snabbt an spåret. Klarar utan tvekan.
Vinkel 1 Klarar utan tvekan.
Sträcka 2 Klarar utan tvekan. Bloduppehåll.
Vinkel 2 Klarar utan tvekan. Bloduppehåll.
Sträcka 3 Klarar utan tvekan. 
Vinkel 3 Klarar utan tvekan. Återgång
Sträcka 4 Klarar utan tvekan.
Vinkel 4 Klarar utan tvekan.
Sträcka 5 Klarar utan tvekan.
Spårslut Klarar utan tvekan.
Spårningsförmåga: Utmärkt. 
Arbetstempo Lämpligt.
Självständighet Ej behövt ingripa eller hjälp.
Skottprövning GK
Sammanfatt. En utmärkt hund som spårar i ett bra tempo. Tid 13  min. 42p

2004-08-25 SSRK, 1:a HP ÖKL, Domare: Folke Eriksson, Ockelbo

Start & Sträcka 1 Tar snabbt an spåret. Klarar utan tvekan.
Vinkel 1 Klarar utan tvekan.
Sträcka 2 Klarar utan tvekan.
Vinkel 2 Klarar utan tvekan. Bloduppehåll - Återgång
Sträcka 3 Klarar utan tvekan. Bloduppehåll.
Vinkel 3 Klarar med ringning. Bloduppehåll.
Sträcka 4 Klarar utan tvekan.
Vinkel 4 Klarar utan tvekan.
Sträcka 5 Klarar utan tvekan.
Spårslut Klarar utan tvekan.
Spårningsförmåga: Utmärkt. 
Arbetstempo Lämpligt.
Självständighet
Skottprövning GK
Sammanfatt. Mycket bra spårhund, spårnoga. Bra tempo. Tid 16  min.

2003-08-19 SSRK, 1:a ÖKL, Domare: Calle Ekström, Leksand

Start & Sträcka 1 Tar snabbt an spåret. Klarar utan tvekan.
Vinkel 1 Klarar med ringning. Återgång.
Sträcka 2 Klarar utan tvekan.
Vinkel 2 Klarar utan tvekan.
Sträcka 3 Bloduppehåll.
Vinkel 3 Klarar med ringning. Bloduppehåll.
Sträcka 4 Klarar utan tvekan.
Vinkel 4 Klarar utan tvekan.
Sträcka 5 Klarar utan tvekan.
Spårslut Klarar utan tvekan.
Spårningsförmåga: Utmärkt. (5 p)
Arbetstempo Lämpligt. (6p)
Självständighet Ej behövt ingripa eller hjälp.
Skottprövning GK
Sammanfatt. En spårsäker hund i ett lämpligt tempo. Tid 14  min. 37p

2003-05-27 SSRK, 2:a ÖKL, Domare: Göran Dahlin, Gävle

Start Tar an spåret.
Sträcka 1 Klarar utan tvekan.
Vinkel 1 Klarar med ringning.
Sträcka 2 Klarar utan tvekan.
Vinkel 2 Klarar med ringning (bloduppehåll).
Sträcka 3 Får mindre tappt men klarar.
Vinkel 3 Klarar utan tappt.
Sträcka 4 Får en mindre tappt men klarar.
Vinkel 4 Klarar med ringning (bloduppehåll - återgång)
Sträcka 5 Ännu en mindre tappt men klarar upp det.
Spårslut Klarar med ringning.
Arbetstempo Mycket bra tempo.
Självständighet Jobbar självständigt och bra men blir lite osäker på slutet vid tappterna.
Skottprövning GK
Sammanfatt. Spårar bra i början men vid tappterna blir spårningen ivrig och osäker (blir trött) därav priset. Tid 28 min.

2003-05-23 SSRK, GK Anlagsklass Domare: Gustav Nilsson, Falun

Start Tar snabbt an spåret.
Sträcka 1 Litet tappt som snabbt reds ut.
Vinkel 1 Ringar.
Sträcka 2 Spårar bra.
Vinkel 2 Utan tvekan.
Sträcka 3 Ringar vid bloduppehåll.
Vinkel 3 Klarar utan tvekan.
Sträcka 4 Spårar bra.
Vinkel 4 Utan tvekan.
Sträcka 5 Spårar bra.
Spårslut Markerar viltdelen väl.
Arbetstempo Lämpligt.
Självständighet Tillräckligt.
Sammanfatt. En hund som ger ett stabilt intryck gör ett mycket bra spårarbete.

 

APPORTERINGSTEST 


2002-05-26 Tollix, Domare:Torsten Samuelsson
En hund som har fin kontakt med sin förare, men saknar apporteringslust. Vill ha hjälp av sin förare vid sökarbetet. Bra i skott och vatten. (GK Skott och vattenarbete).

TOLLINGJAKTPROV 


2006-05-27  Tollarklubben, Fliken, Domare: Christer Sålder Pris: 2

Tolling Lekfull och bra
Samarbetsvilja  Tillräcklig för klassen
Sökarbete Täcker hela fältet men mattas på slutet, en kvar
Fart Tillräcklig
Uthållighet Tillräcklig
Näsa Används väl
Dirigerbarhet Kan sytras i önskad riktning
Markeringsförmåga Utmärkt
Skottreaktion Något ivrig
Stadga Ivrig, lite pip
Apporteringslust Utmärkt
Apportgrepp Bra
Simteknik Bra
Vattenglädje Går villigt i vatten
Sammanfattning   Ett lugnt ekipage, samarbetsvillig bra markör, lite för ivrig vid skott.

2005-10-02  SSRK Gävleborgsavd, Domare: Anita Norrblom Pris: 0

Samarbetsvilja  Trots mycket stor iver kan föraren hantera sin hund med mycket små medel.
Sökarbete Finner snabbt vilt som han dock vägrar apportera.
Fart Hög
Näsa Utmärkt
Markeringsförmåga Spelar med på ett utmärkt sätt, lokaliserar snabbt viltet.
Skottreaktion Mycket ivrig
Stadga Håller sig kvar på plats men är mycket "het på gröten"
Apporteringslust Spontan i vatten men tyvärr ej på land där han apportvägrar
Apportgrepp Korrekt på vattenfåglarna
Simteknik Mycket stor vattenpassion
Sammanfattning   En härlig hane som inleder med ett utmärkt tollingarbete. Han är en utmärkt markör. Idag utesluts han från pris pga apportvägran.
Tolling Bra balans mellan aktivitet utanför gömslet och lugn i detsamma. Hunden ger ett intryck av att vara mycket lätt att intensitetreglera.

JAKTPROV 


2003-07-20  (Inoff med dummy) SSRK Gästrikesektionen, Domare: Maud Rahmqvist, 3:e pris

SÖK  Ett bra sökarbete och en mycket bra näsa. Något okoncentrerad i utskick men väl ute arbetar han bra.
MARKERING En mycket bra markör och en stark vatten hund. Löses utmärkt.
DIRIGERBARHET Går snabbt ut i området men tappar koncentrationen och dras till vattnet.
Sammanfattning   En tilltalande hund som utför större delen av provet mycket bra. Belastar sig för dagen med ljud i början av provet och något lätt i rumpan på första markeringen.

 

WORKING TEST 


2005-07-23  FRK Gävle/Dala,  9 plats 27/80 poäng

 


UTSTÄLLNING 


2006-09-03 Uppsala Cockerklubb, Domare: Hans Rosenberg, 1:aHP CHkl BH BIR

Maskulin kastrerad hane, bra öron, bra uttryck, något tunn över nosen, bra hals och front, tillräcklig benstomme, bra kropp, något brant i sitt kors, rör sig med kort steg bak, något osamlad fram. Önskar något mer attityd, ej i bästa päls.


2005-09-03 GÄKK, Domare: John Reeve-Newson, 2:a CHkl

Pleaseing head and expression. Good outline. Little lacking in substance for a male.


2005-07-31 Tollarspecialen Mamö, Domare: Filip Jonson, 3:a CHkl CK

Maskulint huvud, trevligt uttryck. Bra hals utm rygglinje, rakställd skuldra. Välutv kompakt kropp välv bakställ m bra lår. Utm bestomme. Utm rörelse. En champion väl värd sin titel.


2005-07-17 SSRK Iggesund, Domare: Majvor Näsman, 1:a CHkl CK 1 BH BIR

En champion väl värd sin titel.


2004-12-12 Stora Stockholm, Domare: Åke Sjöström, 1:a Chkl CK R Chkk 

Maskulint huvud med bra pigmentering, bra hals, rygg och kors. Djup underlinje, goda vinklar fram och bak, bra päls. Fria rörelser.


2004-09-05 GAKK, Domare: Hans Lehtinen, 1:a Ökl CK 2 BH CERT R-CACIB 

Bra helhet. Välformat huvud. Vackert uttryck. Mycket bra kropp. Lagom stomme. Borde ha en snyggare päls. Lite bred framtill. Champion idag!


2004-08-28 SSRK Ultuna, Domare: Brita Nordenstedt, 1:a Ökl CK 1 BH CERT BIM 

Ljuvligt leende hanhundshuvud. Trekantigt och kraftfullt med fantastiska mörka ögon för rasen och mörkt pigment. Bra skuldra, benstomme & kropp. Normalt bakparti. Rör sig utmärkt.


2004-08-01 Tollarspecialen, Domare: Mona Gustafsson, 1:a Ökl 1 BH BIM 

Mycket vackert huvud med maskulint uttryck. Korrekt bett. Mycket bra hals och rygg. Välutvecklad bröstkorg, bra förbröst. Mycket bra päls och svans. Rör sig med drive. Trevligt visad.


2004-06-19 SKK INT Avesta, Domare: Terry Thorn, 1:a Ökl CK R-CACIB 2 BH

Very typical headshape. Correct eyes and ears. Medium neck. Well boned front. Standing just a little wide. Deep chest. Good ribs. Nice topline and rear angulation. Could be a little more compact. Correct tail. Moves out well. Could be a little more precise in front.


2003-07-27 Tollarspecialen, Domare: Majvor Näsman, 1:a Ökl 4:e ÖKL Hane

Lagom stor. Vackert huvud. Trevligt uttryck. Lång kraftig hals. Bra överlinje. Välutvecklat bröstparti. Normalt vinklad. Rör sig bra från sidan. Något lösa armågar. Bra päls. Välvisad


2003-06-15 SSRK Borlänge, Domare: Agneta Cardell, 1:a Ökl Cert Bh BIR

Maskulint välformat huvud. Bra uttryck. Bra pigment. Utmärkt över linje. Fina proportioner. Goda vinklar fram. Välvinklat baktställ. Utmärkt kropp i god kondition. Utmärkta ben och tassar. Utmärkt pälskvalitet. Rör sig med mycket bra steg. Välvisad


2002-08-11 Tollarspecialen, Domare: Bertil Ljunggren, 1:a UKL 6:aa UKK

Bra storlek, ger ett något långt uttryck, maskulint välskuret huvud med bra uttryck. Utmärkt pigmenterad. Välansatta öron. Bra hals och skuldra. välvinklad överarm. Bra bröstkort och länd. Bra rygg och kors. Välvinklad bak. Värburen svans. Rör sig med bra resning och god steg längd, något trång bak. Bra benstomme bra pälskvalitet. Vältecknad och välvisad.


2002-05-25 Tollix, Domare:Margareta Skogsberg,UKL1:a HP 4 BH

Mycket trevlig hane, vackert välskuret huvud, mycket bra hals, skuldra, rygg. Korrekt vinklad, härlig bröstkorg, bra benstomme, mycket bra päls. Rör sig mycket bra.


2001-08-12 Tollarspecialen, Domare: Pillan Klebo,Valpklass II 2:a HP

6½ månads grabb. Bra huvud och uttryck. Godtagbar hals. Rullar ryggen pga en aning högt valphull. Mycket bra päls. Rör sig bra runt om. Mycket trevligt temprament. Visar sig utmärkt i ringen.


2001-05-24 GÄKK, Domare: Patric Ragnarsson, Valpklass I, 1:a HP BIR

4 mån. Tilltalande hanvalp, bra öron, välformat huvud, mörka vackra ögon, mörkt pigment, bra hals och rygg, normala vinklar, välformad bröstkorg, bra ben och tassar, bra färg, lovande päls, rör sig mycket bra, stil och steglängd. Välvisad.


 

 

 

 


Tillbaka